2 Mallı 2'den Fazla Ülkeli Modeller

Dış ticaret teorisinde basit varsayımların genel bilgileri açıklamasına rağmen, günümüz dünyasındaki dış ticaretteki sayısız ürün, yüzlerce ülke ve karmaşık yapısına nasıl uygulanacağını göstermek için yapılması gereken yaklaşımlardan 2 mallı ve 2 den fazla ülkeli modelleri kısaca anlatmak istedim.

Bu modelde yapılan temel işlem, söz konusu ülkelerin bu iki mal bağlamında ihracatçı veya ithalatçı mı olduklarının belirlenmesidir. Bu doğrultuda ihracatçı ve ithalatçı ülkeler arasındaki sınırı belirleyen temel öğe, 2 ülkeli ve 2'den fazla mallı modellerde gördüğümüz gibi döviz kurlarıdır.

Örnek tabloda 2 mallı 2'den fazla ülkeli bir model görmekteyiz.


Tablodan ortaya çıkan basit sonuçlar, Çelik üretiminde en üstünlüğe sahip olan ülke A dır, en düşük üretim olanağına sahip olan ülke ise E dir. Diğer taraftan Buğday üretimini en ucuz maliyetle yapan ülke E dir, Buğday üretiminde en pahalı üretimi yapan ise A ülkesidir.

Uluslarası gerçekliğe bağlı olarak bir birim buğday'ın değer olarak bir birim çelik ile eşit olmadığı varsayımından, uluslarası oranı 1 birim çelik = 4 birim buğday olarak kabul edersek, sonuç olarak Çelik ihracatçısı ülkeler A ve B olacaktır. Buğday ihracatçıları ise D ve E ülkeleri olmaktadır. C ülkesi ise uluslarası orana sahip olduğundan hiçbir yarar sağlamayacağı dış ticarete açılması beklenmez.

İki mallı ve çok ülkeli, ayrıca iki ülkeli ve çok mallı modeller dışında dünya gerçekliğinde çok mallı ve çok ülkeli modeller yapılabilir, ama oldukça karmaşık olacağı göz önünde bulundurularak bu temel üzerinde mantığın kavranması daha yararlı olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder